VÚB

VÚB

Všeobecná úverová banka, často skrátene nazývaná aj VÚB, je obchodná a komerčná banka so sídlom na Slovensku v Bratislave. Talianska banka Intesa Sanpaolo je majoritným akcionárom VÚB, v ktorej má 96,97% podiel. K 31. decembru 2013 mala banka sieť 244 predajných miest (vrátane maloobchodných pobočiek a hypotekárnych centier na území Slovenska.) Banka má v Českej republike až jednu pobočku. Jej dcérska spoločnosť VÚB Factoring vznikla ako prvá faktoringová spoločnosť na Slovensku a v súčasnosti je jednou z najväčších na trhu.

Factoring je finančná transakcia a druh financovania dlžníka, v ktorom podnik predáva svoje pohľadávky teda faktúry tretej strane (nazývanej faktorom) so zľavou. Podnik, v tomto prípade banka, sa niekedy bude zaoberať svojimi pohľadávkovými aktívami, aby splnila svoje súčasné a bezprostredné peňažné potreby. Faktoring sa bežne označuje ako fakturácia pohľadávok, factoring faktúr a niekedy aj pohľadávkové financovanie. Financovanie pohľadávok je pojem, ktorý sa presnejšie používa na opis formy pôžičky založenej na aktívach voči pohľadávkam. Združenie komerčných financií je popredným obchodným združením aktívneho poskytovania pôžičiek a factoringu (aspiradora de mano).

Existujú tri priamo zúčastnené strany: faktor, ktorý nakupuje pohľadávku, ten, ktorý predáva pohľadávku, a dlžník, ktorý má finančný záväzok, ktorý od neho vyžaduje, aby uskutočnil platbu majiteľovi faktúry. Pohľadávka, zvyčajne spojená s faktúrou za vykonanú prácu alebo predaný tovar, je v zásade finančným majetkom, ktorý dáva vlastníkovi pohľadávky zákonné právo zbierať peňažné prostriedky od dlžníka, ktorého finančný záväzok priamo zodpovedá pohľadávkovému majetku. Predávajúci predáva pohľadávky so zľavou tretej strane, špecializovanej finančnej organizácii (známej aj ako faktor) na získanie hotovosti. Tento proces sa niekedy používa vo výrobných odvetviach, keď okamžitá potreba surovín prekročí svoju dostupnú hotovosť. Diskontovanie faktúr a faktoring používajú B2B spoločnosti na zabezpečenie okamžitého peňažného toku potrebného na splnenie ich súčasných a okamžitých záväzkov. Fakturácia faktoringu nie je vhodnou možnosťou financovania pre maloobchodné spoločnosti alebo spoločnosti B2C, pretože vo všeobecnosti nemajú obchodných alebo komerčných klientov, čo je nevyhnutná podmienka pre faktoring.

VÚB Generali DSS bol založený v roku 2005 VÚB a Generali Poisťovňou ako spoločný podnik v oblasti dôchodkového sporenia. Spoločnosť ponúka služby spojené so založením a správou dôchodkových fondov na účely starobného dôchodkového sporenia, tzv. Druhý dôchodkový pilier. Consumer Finance Holding bola založená v roku 2005 ako správca skupiny finančných spoločností poskytujúcich spotrebiteľské nebankové pôžičky, splátkový a katalógový predaj a lízing ojazdených automobilov. Spoločnosť vznikla zlúčením nasledujúcich spoločností: Quatro, TatraCredit, Q-Car, Slovenská požičovňa a Slovenské kreditné karty. VÚB Leasing je univerzálna lízingová spoločnosť ponúkajúca širokú škálu finančných produktov. Okrem služieb finančného lízingu poskytuje spoločnosť aj operatívny lízing a splátkový financovanie. VÚB Asset Management, je registrovaná dňa 17. apríla 2000. Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je zbierať peniaze od verejnosti s cieľom investovať do podielových fondov aspirador coche más populares y eficientes.

VÚB banka ponúka aj široký sortiment spotrebných úverov, refinancovania hypoték a bežných či obchodných účtov. Ak plánujete kúpiť nehnuteľnosť, určite zájdite aj do tejto banky po ponuku. Uvidíte, že ponúknutá úroková sadzba bude stáť za to. Aj čo sa týka mobilných aplikácií a online bankingu, za zmienku určite stojí ich prerobená a optimalizovaná verzia pre prenosné zariadenia. K aktivácií online bankingu nepotrebujete ani navštíviť pobočku, stačí vám stiahnuť aplikáciu a prihlasovacie údaje dostanete prostredníctvom SMS.